Điếu bọc đồng Bát Tràng men lam vẽ Tùng Chùa

Mã sản phẩm : DB007

400.000

Chất liệu: Gốm Sứ

Sản xuất tại : Bát Tràng

Điếu bát men rạn giả cổ bọc đồng cao cấp. Điếu bát chuyên hút có bán kèm xe điếu đồng. Giá điếu bát bao gồm: nõ đặc, xe trúc.

Điếu bọc đồng Bát Tràng men lam vẽ Trúc lâm Thất Hiền

Mã sản phẩm : DB006

400.000

Chất liệu: Gốm Sứ

Sản xuất tại : Bát Tràng

Điếu bát men rạn giả cổ bọc đồng cao cấp. Điếu bát chuyên hút có bán kèm xe điếu đồng. Giá điếu bát bao gồm: nõ đặc, xe trúc.

Điếu bọc đồng Bát Tràng men lam vẽ Trúc lâm Thất Hiền dáng loe

Mã sản phẩm : DB005

400.000

Chất liệu: Gốm Sứ

Sản xuất tại : Bát Tràng

Điếu bát men rạn giả cổ bọc đồng cao cấp. Điếu bát chuyên hút có bán kèm xe điếu đồng. Giá điếu bát bao gồm: nõ đặc, xe trúc.

Điếu bọc đồng Bát Tràng men rạn vẽ sơn thủy

Mã sản phẩm : DB003

370.000

Chất liệu: Gốm Sứ

Sản xuất tại : Bát Tràng

Điếu bát men rạn giả cổ bọc đồng cao cấp. Điếu bát chuyên hút có bán kèm xe điếu đồng. Giá điếu bát bao gồm: nõ đặc, xe trúc.

Điếu bọc đồng Bát Tràng men rạn vẽ sơn thủy dáng cao

Mã sản phẩm : DB002

400.000

Chất liệu: Gốm Sứ

Sản xuất tại : Bát Tràng

Điếu bát men rạn giả cổ bọc đồng cao cấp. Điếu bát chuyên hút có bán kèm xe điếu đồng. Giá điếu bát bao gồm: nõ đặc, xe trúc.

Điếu bọc đồng Bát Tràng men lam vẽ Lã Vọng Câu cá

Mã sản phẩm : DB001

400.000

Chất liệu: Gốm Sứ

Sản xuất tại : Bát Tràng

Điếu bát men rạn giả cổ bọc đồng cao cấp. Điếu bát chuyên hút có bán kèm xe điếu đồng. Giá điếu bát bao gồm: nõ đặc, xe trúc.

Điếu Bọc Đồng Bát Tràng Men Rạn Vẽ Sơn Thủy Nổi

Mã sản phẩm : DB004

370.000

Chất liệu: Gốm Sứ

Sản xuất tại : Bát Tràng

Điếu bát men rạn giả cổ bọc đồng cao cấp. Điếu bát chuyên hút có bán kèm xe điếu đồng. Giá điếu bát bao gồm: nõ đặc, xe trúc.

Điếu Bát gốm sứ Bát Tràng Men Rạn Vẽ Lã Vọng câu cá

Mã sản phẩm : DB008

260.000

Chất liệu: Gốm Sứ

Sản xuất tại : Bát Tràng

Điếu bát men rạn giả cổ bọc đồng cao cấp. Điếu bát chuyên hút có bán kèm xe điếu đồng. Giá điếu bát bao gồm: nõ đặc, xe trúc.

Điếu Bát bọc đồng gốm sứ Bát Tràng Men Rạn Vẽ Lã Vọng câu cá

Mã sản phẩm : DB009

370.000

Chất liệu: Gốm Sứ

Sản xuất tại : Bát Tràng

Điếu bát men rạn giả cổ bọc đồng cao cấp. Điếu bát chuyên hút có bán kèm xe điếu đồng. Giá điếu bát bao gồm: nõ đặc, xe trúc.

Điếu Bát bọc đồng hình rồng gốm sứ Bát Tràng cao cấp men xanh

Mã sản phẩm : DB010

2.600.000

Chất liệu: Gốm Sứ

Sản xuất tại : Bát Tràng

Phụ kiện đi kèm: que thông gạt tàn điếu, nõ điếu đồng nguyên chất, xe điếu hút bằng nhôm.

Điếu Bát bọc VÀNG hình rồng gốm sứ Bát Tràng cao cấp men xanh

Mã sản phẩm : DB011

4.500.000

Chất liệu: Gốm Sứ

Sản xuất tại : Bát Tràng

Phụ kiện đi kèm: que thông gạt tàn điếu, nõ điếu đồng nguyên chất, xe điếu hút bằng nhôm.

Chất lượng
Đảm bảo sản phẩm chất lượng tốt nhất.
Giao hàng Siêu Tốc
Đảm bảo thời gian giao hàng nhanh nhất.
An Toàn
Bảo vệ quyền lợi người mua hàng tối đa.
Đổi trả
Chính sách đổi trả minh bạch, rõ ràng.
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ, tư vấn khách hàng tận tâm.